Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Wybór strategi rozwoju przedsiębiorstwa

 

Strategi rozwoju przedsiębiorstwa jest to zespół działań, które podejmuje każda firma po to by zrealizować określone cele, wybór strategii musi uwzględniać warunki w jakich działa firma, czyli jej otoczenie biznesowe, dostępne dobra i środki produkcji, czas w jakim strategia jest wprowadzana oraz miejsce działania.

 

Ocena strategiczna firmy

 

Pierwszym etapem wyboru strategii rozwoju jest określenie celów strategicznych, czyli tego do czego firma dąży.

 

Drugi etap to ocena strategiczna przedsiębiorstwa, co umożliwia określenie możliwych wariantów rozwoju, ich ocenę oraz wybór najodpowiedniejsze drogi postępowania.

 

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

 

Strategia rozwoju firmy składa się z czterech elementów, które pozostają ze sobą w silnym związku, do tych elementów zalicza się:

 

  • domenę działania czyli określenie miejsca działania oraz grupy docelowej, do której powinny trafić produkty lub usługi,
  • przewagę strategiczną czyli wszystkie te elementy, które sprawiają, że oferta firmy jest znacznie bardziej atrakcyjna od oferty jej konkurentów,
  • cele strategiczne - wyznaczają sposoby i czas podejmowanych działań,

 

programy działania czyli przełożenie celów strategicznych na codzienne działania jakie musi podjąć każdy pracownik firmy w celu realizacji strategii. Program działania jest praktycznym zastosowaniem strategii.

 

Odsłony: 3805