Przekształcenia spółek

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Podstawowe informacje o przekształceniach spółek

 

Przekształcenie spółki do zmiana formy prawnej spółki, podlegają jej wszystkie spółki prawa handlowego, spółki cywilne. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mają możliwość przekształcenia jej w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

 

 

Spółki, które nie mogą ulec przekształceniu to spółki:

 

a. wobec, których toczy się postępowanie likwidacyjne

b. spółki w upadłości

 

Spółkę, która ulega przekształceniu nazywa się spółką przekształcaną i pozostaje nią, aż do momentu wpisu do rejestru sądowego nowej – przekształconej spółki. Wówczas spółka przekształcana zostaje automatycznie wykreślone w rejestru.

 

Zmiana formy prawnej spółki pociąga za sobą jedynie konsekwencje formalne, nie ulega zmianie jej tożsamość, także NIP i REGON pozostają bez zmian. Spółce przekształconej przysługują również wszelkie prawa, pozwolenia, koncesje, zwolnienia, itp., które uzyskała spółka przekształcana.

 

Odsłony: 3755