Naruszenie przepisu Kodeksu spółek

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

 Odpowiedzialność karna w kodeksie spółek handlowych

 

Członkowie zarządu w spółkach kapitałowych w myśl kodeksu spółek handlowych ponoszą tak odpowiedzialność cywilną, jak i karną za naruszenia prawa.

 

Przestępstwa, które może popełnić członek zarządu lub likwidator: wśród nich należy wymienić: niezgłoszenie upadłości spółki, nabycie lub wzięcie w zastaw własnych udziałów spółki, wypuszczenie akcji odpowiednio nie opłaconych, z podwyższonym kapitałem zakładowym lub przed wejściem spółki na giełdę, itd.

 

Przestępstwa, które może popełnić również członek rady nadzorczej, pełnomocnik czy prokurent: działania na szkodę spółki, umożliwienie bezprawnego głosowania na zgromadzeniu walnym akcjonariuszy, przedstawienie zarządowi nieprawdziwych danych dotyczących spółki.

 

Odsłony: 1495