Naruszenie praw pracowniczych

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Łamanie praw pracownika ścigane z przepisów kodeksu karnego

 

Co do zasady za złamanie prawa pracy pracodawca może zostać ukarany grzywną, jednak istnieją sytuacje, w których zmienia się klasyfikacja czynu z wykroczenia na przestępstwo, a te w myśl kodeksu karnego są karane ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

 

Aby złamanie praw pracownika takie jak: nieterminowa wypłata wynagrodzenia, lub nie wypłacenie go w ogóle, nie respektowanie prawa do urlopu, czy zaniechania w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne zyskały znamiona przestępstwa muszą być one wykonane złośliwie lub/i uporczywie. Dopiero sytuacje, które powtarzają się często lub z pełną premedytacją, dają podstawę do uznania ich za przestępstwo.

 

Odsłony: 1537