Naruszenie praw autorskich

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

 Naruszenie praw autorskich a prawo karne

 

Naruszenie praw autorskich jest zawsze ścigane na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która określa również odpowiedzialność karna wynikającą z tych naruszeń. Jest więc ustawa w stosunku do Kodeksu Karnego źródłem przepisów szczególnych.

 

Prawo autorskie określa, że wszystkie czyny zabronione mają charakter przestępstwa, nie ma tutaj więc rozróżnienia na występek i przestępstwo, każdorazowe popełnienie czynu zabronionego prawem autorskim może ponieść za sobą konsekwencje karne.

 

Wśród czynów zabronionych należy wymienić tutaj: plagiat, wprowadzanie w błąd innych osób co do autorstwa utworu i wyzyskiwanie tego błędu, rozpowszechnianie i zniekształcanie utworu bez zgody twórcy.

 

Odsłony: 1307