Prawo handlowe

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

 Polskie regulacje prawa handlowego

 

Prawo handlowe w różnych systemach prawnych jest traktowane w odmienny sposób, jedne systemy nie traktują go jako oddzielnej gałęzi prawa, inne wyodrębniają. W Polsce prawo handlowe jest traktowane jako jeden z obszarów prawa gospodarczego prywatnego, normuje je co do ustroju Kodeks Spółek Handlowych, a co do praktyki Kodeks Cywilny w księdze III poświęconej umowom.

 

Nauki prawne wyodrębniają kilka norm prawa handlowego, są to:

 

*prawo handlowe reguluje stosunki między osobami, firmami, które zawodowo zajmują się handlem – jest to tak zwana lex mercatoria czyli prawo stanu kupieckiego,

 

*prawo handlowe reguluje czynności handlowe, czyli określone prawem czynności związane z obrotem gospodarczym,

 

*są trzy rodzaje czynności prawa handlowego: 1. czynności handlowe wykonywane niezależnie od tego czy podmiot je dokonujący ma związek z handlem; 2. czynności prawa handlowego wykonywane przez podmiot czynią z niego kupca; 3. jeśli kupiec wykonuje jakieś czynności związane ze swoją profesją to sprawia, że stają się one przedmiotem prawa handlowego.

 

Odsłony: 3303